Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

Thông báo tuyển sinh cao đẳng năm 2024


Hội thảo mở rộng xây dựng chương trình đào tạo nghành "Kinh doanh quốc tế" chuyên ngành "Thương mại quốc tế"

Đào tạo các ngành thuộc bậc đại học

Khoa Kinh tế Vận tải Hàng không chịu trách nhiệm chính đào tạo trình độ đại học các chuyên ngành Kinh tế Vận tải Hàng không, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Logistics và Vận tải đa phương thức... Xem thêm

Nghiên cứu khoa học

Hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa nhằm: Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo; Tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học; Giải quyết một số vấn đề khoa học và thực tiễn... Xem thêm

Hợp tác- liên kết

Doanh nghiệp tư vấn cho trường đại học biết được nhu cầu nguồn nhân lực của mình để sinh viên ra trường có thể làm việc được ngay, không mất nhiều thời gian để đào tạo và đào tạo lại, gây lãng phí nguồn lực xã hội... Xem thêm

Sinh viên

Sinh viên được trải nghiệm từ học tập, nghiên cứu, sáng tạo đến hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí và đóng góp hết mình trong các hoạt động xã hội... Xem thêm

Liên hệ

Phòng G306- CS2- 18A Cộng Hoà- P13- Q Tân Bình- TP HCM

website: https://ate.vaa.edu.vn

email: ate@vaa.edu.vn

facebook: FB.com/